www.evangluth.ro

2020. augusztus. 3., hétfő

Képgaléria


 

Az egyházépítés perspektivái

 

Az Egyházépítés Perspektívái

  1. Paradigmaváltás

„Az Egyház mindenek előtt a többiekért van ... Az Egyház az a szentségi élettér, amely lehetővé teszi a találkozást Isten és az emberek között, kettős mozgásban valósítja meg önmagát.
Az első szó, amely elhangzik benne, egy „menj” és nem egy „gyere”. Kötelessége, hogy felkeresse azokat a helyeket, ahol épül és bontakozik a jövője társadalmunknak.”
(A Katolikusok Hite)

A misszió mindig „átlépést” jelent – átlépni önmagunk korlátait, az általunk körülírt határokat, elmenni oda, ahol még nincs egyház.

1. 2.  Munkaágak

1. 3.  Misszió

- Istentiszteleti életünk, gyakorlatunk reformja:
- liturgiai megújulás,
- új és korszerű istentiszteleti formák bevezetése

- Intenzív és minőségi gyermek és ifjúsági munka:
- oktatási intézmények szervezése, iskolai, parókiális hitoktatás átszervezése, ifjúsági munka átszervezése, regionális és országos ifjúsági munka, ifjúsági lelkészség, táborok, vezetőképzők, stb.

- Evangelizáció:
- gyülekezeti evangelizáció megszervezése, börtönpasztoráció, célcsoport pasztoráció
- városi missziók felállítása, új korszerű gyülekezetépítés, lelkész és munkatárs evangelizáció, stb.

1. 4. Diakóniai – Szociális munka:

- A diakóniai szolgálat igényének tudatosítása, teológiai megalapozása

- Gyülekezeti diakóniai szolgálat megszervezése: nőegyletek, segélyszervezetek, munkatárs képzés, anyagi támogatás, pályázás,

- Helyi és országos intézményépítés:
- Diaconia Lutherana Alapítvány központi irodája, koordináció, pályázás, országos intézmények létrehozása, működtetése
- idősek napközije, ambuláns idős-, és beteggondozás, étkezde, orvosi kabinet, fogyatékkal élők számára foglalkoztatási központok létesítése, szenvedélybetegek segélyszolgálata, alkohol, drogmentő ambulancia, magányosok klubja,  diákotthonok, hajléktalan szállás, utcagyerek otthon, idősek otthona, stb.

1. 5. Oktatás, Lelkészképzés:

- Aktív részvétel oktatási intézmények létrehozásában:
- óvodától, játszóháztól (Nagyvárad, Kolozsvár) egyetemig (Sapientia, Teológiai Intézet, stb.)
- továbbképzés, átképzés (Apácán megvalósulva)
- népfőiskolák (Hosszúfalu projekt)
- időszakos képzés (Apáca, Fűrészmező, Kolozsvár, Brassó)

- Lelkészképzés – reform folyamatban van:
-  3 alapintézet: Kolozsvár, Budapest, Pozsony
- továbbképzés megszervezve: Erlangen, Lipcse, Nagyszeben, Genf, Bossey, Chicago, New York, Koppenhága, Helsinki, Mecklenburg
- minimum 1 év külföldi peregrináció alapvető követelmény
- lelkésztovábbképzés megszervezése folyamatban van Kolozsváron és Magyarországon

1. 6. Ökumenikus kapcsolatok, Közéleti tevékenység:

- Ökumené:
- Belső Protestáns kapcsolatok:
Romániai Lutheránus Egyházak Nemzeti Tanácsa, Magyar Evangélikus Konferencia (Maek), Lutheránus Világszövetség (LVSZ), Református és Unitárius Egyházak, Európai Egyházak Közössége, LEKKJ, testvéregyházi kapcsolatok (Mecklenburg, Dániai Lutheránus Egyház, Finn Lutheránus Egyház, Norvég Lutheránus Egyház, ELCA - New Yorki Egyházkerület,  Ausztriai Evangélikus Egyház, stb.)
- Kisebbségi Egyházak Püspöki Tanácsa
- Egyetemes Ökumené:
CEC/KEK, Egyházak Világtanácsa (WCC), Római Katolikus Egyház, Orthodox Egyház, Bibliatársulat, AIDROM, MEÖT,

- Közélet: Egyházunknak sokkal öntudatosabban és markánsabban szükséges megjelennie a hazai és nemzetközi közéletben.
- Kapcsolat a hazai érdekvédelmi kulturális, társadalmi szervezetekkel
- Románia, Magyarország kormányaival, parlamentjeivel, szervezeteivel
- EU parlamenttel, intézményekkel
- Nemzetközi szervezetekkel, NGO-kal
- Kereskedelmi, üzleti élet képviselőivel
- Kapcsolat a médiákkal: sajtó, TV, Rádió, es hálózat
- Aktív részvétel a kultúra művelésében, szervezésében (Járosi Andor Keresztyén Kulturális Műhely, Reményik Sándor galéria és gyűjtemény, Országos levéltár-könyvtár (folyamatban), Collegium Academicum)
- Saját médiaműhely Evangélikus Harangszó, Mustármag, Evangélikus Élet
- Iratterjesztés, Luther Kiadó (folyamatban)
- Kulturális mecénási szerep
- Koncertek, előadások, kiállítások, stb. szervezése
- Társadalmi párbeszéd
- Tanulmányok, írások, publikációk